Reference

Za dobu své působnosti si společnost  získala důvěru řady spokojených klientů; mezi ty nejvýznamnější řadí např. společnosti ČEZ, a.s., EON ČR, a.s., Energie AG Oberösterreich, Daen International s.r.o., RERA a.s., Jihočeský kraj, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., ACCoach s.r.o., FTV Prima s.r.o., TV Gimi a.s., Česká televize a další.

Klient Název a stručný popis zakázky Místo plnění Termín
FTV Prima, spol. s r.o. Projekt systémové integrace TV Prima – sjednocení regionálních televizních studií vysílajících na společné frekvenci, vybavení studií kompatibilní technologií. Česká republika Od roku 2004
ČEZ, a.s. – JE Temelín Výroba prezentačních DVD s komentovaným videozáznamem z pracovních cest po zahraničních  jaderných zařízeních  pořádaných zástupce SMOR a médií. USA, Francie, Finsko, Španělsko, Čína Dlouhodobá, pravidelná spolupráce od roku2005
RERA, a.s. MATEO – výroba DVD s videodokumentací mapující jednotlivé části mezinárodního projektu – komentovaný dokument ve třech jazykových mutacích. Holandsko, Itálie, Španělsko, Česká republika 2007
E.ON ČR, a.s. Výroba reklamních image spotů pro celoplošnou prezentaci společnosti, výroba TV spotu Energy Globe pro vysílání v celoplošných TV. Česká republika – celoplošně vysílající média. 2007 – 2008
Energie AG Oberösterreich Výroba prezentačního DVD společnosti ve dvojjazyčné verzi.Spoluúčast na projektu klienta realizovaném ve spolupráci s rakouskou TV Liwest. Jihočeský kraj, Rakousko 2008 – 2009
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Výroba prezentačního videa Jihočeský kraj 2008
ACCoach s.r.o. Zajištění vzdělávacích konferencí Plzeň, České Budějovice 2009
Daen Internationals.r.o. Zajištění konference o turistice a cestovním ruchu Plzeň 2009
TV Gimi, a.s. Organizace prezentačních setkání ORF, ARD České Budějovice 2009 – 2010
RERA, a.s. Zajištění konference Innovation for Welfare České Budějovice 2009
Město Protivín Kompletní propagační kampaň turistických a kulturních aktivit města s tvorbou portáluwww.vyletdoprotivina.cz a výrobou DVD Protivín, jižní Čechy 2010
Jihočeský kraj – Rožmberský rok Výroba tří reklamních spotů podporujících propagaci projektu „Rožmberský rok“. Spoty jsou mimo jiné nedílnou součástí výstavy na Pražském hradě a byly vysílány v TV jako pozvánka 2011
RERA, a.s. Komplexní zpracování marketingové studie pro podporu turistického ruchu a kultury v oblasti Lipensko – Mühlviertel. Video portrét oblasti, webová prezentace Televizní reportáže a reklamní spoty vysílané v českých a rakouských televizích, tiskové konference 2011
ČEZ, a.s. – JE Temelín Dokument o oblasti,  kterou protíná nově vybudovaná cyklostezka. Tento snímek doplnil první díl volného cyklu „Okolo elektrárny Temelín“ Vysílán v televizi jako pozvánka na víkendovou procházku či cyklovýlet. 2011
 TVBH – Televize bez hranice  Projekty: Pohledy z Černé Věže,       cyklus reportáží a pozvánek na výletyGalerie památek – turistický průvodce po jižních Čechách Vysílán v televizi jako pozvánky do JČ, DVD pro informační centra. 2012
 RERA, a.s.  Propagace Zemské výstavy 2013. Výroba televizního spotu, zadávání kampaní, billboardy, CLV, plakáty  Televize, rádia, tisk, plochy… 2013